Bacteriologisch onderzoek

Onafhankelijk onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium

Bacteriologisch onderzoek is een methode waarbij de specialisten van Bureau de Wit de huidige status van de voedselveiligheid beoordelen. Er wordt professioneel en nauwkeurig gewerkt in een geaccrediteerd Eurofins laboratorium. We onderzoeken onder andere:

 • Pluimvee
 • Groentes
 • Bakkerijproducten
 • Vlees
 • Fruit
 • Diervoeding
 • Zuivel

Wilt u zeker weten dat de voedingsmiddelen die u serveert voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid? Schakel dan Bureau de Wit in voor bacteriologisch onderzoek. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via onderstaande button of neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op.

Afspraak maken 036 536 7420

Het laboratorium

Bureau de Wit maakt gebruik van een geaccrediteerd Eurofins laboratorium waar de bacteriologische onderzoeken op onafhankelijke wijze worden uitgevoerd. We leveren snelle en betrouwbare analyseresultaten en we geven u graag advies over het behouden van goede resultaten of het verbeteren van de hygiëne wanneer we schadelijke bacteriën aantreffen.

Het laboratorium beschikt over een ISO/IEC 17025 accreditatie die is toegekend door de Raad voor Accreditatie (RvA). U vindt het laboratorium onder registratienummer L154.

Alle labonderzoeken voldoen aan de eisen van de Europese hygiëne verordeningen.

Werkwijze bacteriologisch onderzoek

Het laboratorium voert de bacteriologische onderzoeken op voedingsmiddelen uit aan de hand van ISO-normen. Deze normen zijn internationaal geaccepteerd. Hierdoor weet u zeker dat het onderzoek kwalitatief hoogwaardig is en voldoet aan alle wettelijke eisen en regels op het gebied van voedselveiligheid. Na afloop ontvangt u een rapportage met de resultaten van het onderzoek en eventuele aanbevelingen.

Verschillende vormen van monstername

De analyses die het laboratorium uitvoert zijn een belangrijk onderdeel bij het waarborgen van de voedselveiligheid. Het is een goede manier om de kwaliteit van de levensmiddelen binnen uw bedrijf te toetsen. Tijdens een bacteriologisch onderzoek worden de levensmiddelen gecontroleerd op de aanwezigheid van micro-organismen. In het laboratorium worden verschillende soorten monsters onderzocht, zoals:

 • Productmonsters
 • Drinkwater of water van zwembaden
 • Kweken van oppervlakten zoals apparatuur en werkbladen
 • Luchtmonsters

Bacteriologische challenge testen

Een onderdeel van onze laboratoriumonderzoeken is het uitvoeren van zogenaamde bacteriologische challenge testen. Dit betekent dat onderzoekers het voedingsmiddel opzettelijk besmetten met een bacterie zodat ze tijdens een proef kunnen vaststellen of de bacterie groeit in het product. Met behulp van een simulatie bekijken we wat er met een voedingsmiddel gebeurt tijdens de productie, distributie, verwerking en het gebruik van het product. Het voordeel van deze challenge testen is dat ze waardevolle en betrouwbare informatie opleveren over de veiligheid en de houdbaarheid van de producten.

Chemisch onderzoek

Behalve bacteriologische onderzoeken, is het ook mogelijk dat Bureau de Wit diverse chemische onderzoeken voor u uitvoert. Denk daarbij aan onderzoek naar:

 • Voedingswaarden
 • Allergenen
 • Toxinen
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Zware metalen

Ook bij deze onderzoeken staat voorop dat we u willen helpen om zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan binnen uw bedrijf. Verder helpen de uitslagen van chemische onderzoeken om een voedselveilige omgeving te creëren.

Voedingswaardeonderzoek

Voedingswaardeonderzoek is belangrijk om te onderzoeken welke voedingswaarde een product heeft. Op basis van het laboratoriumonderzoek voorziet u uw producten van volledige en heldere etiketten. U weet dan zeker dat u voldoet aan de wettelijke regels zoals die zijn vastgesteld in de Europese Verordening 1169/2011. Hierin staat vermeld dat op een etiket van consumentenverpakkingen in ieder geval de volgende informatie over voedingswaarde moet staan:

Energie (kcal/kJ)

Vet* waarvan:

Koolhydraten* waarvan:

Overige ingrediënten:

 • Verzadigd vet
 • Enkelvoudig onverzadigd vet
 • Meervoudig onverzadigd vet
 • Suikers
 • Polyolen
 • Zetmeel
 • Vezels
 • Eiwitten*
 • Zout*
 • Vitamines
 • Mineralen

Voedingswaardevermeldingen met een * zijn verplicht om te vermelden. De andere waardes zijn vrijwillig te vermelden.

Andere diensten van Bureau de Wit

Bij Bureau de Wit doen we eveneens aanvullende onderzoeken naar onder andere vitamines, vezels en vetzuurpatronen. Wanneer we beschikken over alle brongegevens, is het zelfs mogelijk dat we voedingswaardeberekeningen maken van de recepturen binnen uw bedrijf.

Verder streven we ernaar om dankzij een goede samenwerking een optimale hygiëne en voedselveiligheid te creëren. We helpen u daarom ook graag met het opstellen van hygiënerichtlijnen, bijvoorbeeld op basis van de hygiënecode of de basisprincipes van HACCP. Een andere specialiteit van Bureau de Wit is onderzoek naar legionella en legionellapreventie binnen bedrijven.

Bacteriologisch onderzoek uit laten voeren

Bureau de Wit kan u veel zorgen besparen en werk uit handen nemen. We zorgen er samen met u voor dat de kwaliteit van levensmiddelen binnen uw bedrijf optimaal is en dat u goed op de hoogte bent van de voedingswaarde van deze producten. Heeft u vragen over bacteriologische onderzoeken, voedingswaardeonderzoek of wilt u een afspraak met ons maken? Via onderstaande button maakt u eenvoudig een afspraak.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek 036 536 7420