Hygiëne inspectie

Eurofins Bureau de Wit is specialist op het gebied van hygiëne en in de horeca zijn we marktleider als het gaat om voedselveiligheid. Een hygiëne inspectie is vooral bedoeld om te onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de hygiënecode. In deze code staan richtlijnen voor de voedselveiligheid binnen een organisatie. Controles door de NVWA worden niet van tevoren aangekondigd. Het is raadzaam deze controles niet af te wachten en zelf preventieve maatregelen te nemen in voedselveiligheid. De voordelen van onze hygiëne inspecties:

 • Altijd duidelijk zicht op de hygiëne binnen uw bedrijf
 • De risico’s van een slechte voedselveiligheid onder controle
 • Een optimale voedselveiligheid zorgt voor een goed imago
 • Een professionele partner voor hygiënevragen en voedselveiligheid
 • NVWA keurmerk voor verminderd toezicht

Wij weten precies waar we op moeten letten en zorgen er in samenwerking met u voor dat uw gasten kunnen vertrouwen op veilig voedsel. Ook wanneer u (nog) niet werkt volgens een hygiënecode helpen we u graag met het opstellen van richtlijnen voor uw bedrijf en het waarborgen van de voedselveiligheid. Maak ook een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met onze adviseurs.

036 536 7420 Maak een afspraak

Eurofins Bureau de Wit: specialist in hygiëne inspectie

Onze werkwijze bij een hygiëne inspectie is als volgt: we doorlopen een uitgebreide checklist waarbij we alle relevante onderdelen van de hygiënecode toetsen. We stellen aan de hand van de resultaten een rapport op waarin de verbeterpunten duidelijk omschreven staan. Met ons systeem werkt u zelf constructief aan het toepassen van de hygiënecode binnen uw bedrijf. Samengevat doorlopen we de volgende stappen:

 • Onze medewerkers voeren een gedegen inspectie uit, waarbij ze alle elementen van de hygiënecode en de regelgeving omtrent voedselveiligheid toetsen. Het zijn altijd ervaren en deskundige keurmeesters die deze inspecties uitvoeren.
 • We maken in het geval van een keurmerkinspectie een gedetailleerd verslag en een interactief actieplan
 • Bij een keurmerkinspectie begeleiden we de follow up van eventuele verbeterpunten: we helpen u bij het verhogen van de voedselveiligheid.
 • De rapportage en het actieplan naar aanleiding van de inspectie zijn te volgen via ons speciale extranet systeem. Het is hierin mogelijk om aangedragen maatregelen zelf te uploaden. Onze adviseurs helpen u bij het realiseren van het opgestelde actieplan.

Hygiëne inspectie volgens wetgeving en hygiënecode

Bij het uitvoeren van hygiëne inspecties houden we rekening met de wet- en regelgeving, zoals de Warenwet en de hygiënecode. Verder baseren we ons oordeel op aanvullende richtlijnen, zoals de hygiënecode voor uw branche. Tijdens de inspectie onderzoeken we onder meer:

 • De staat van de algemene hygiëne binnen het bedrijf
 • Welke richtlijnen er zijn voor persoonlijke hygiëne van medewerkers en hoeverre deze nageleefd worden
 • Het systeem voor de ontvangst en opslag van voedingsmiddelen
 • Onderhoud van apparatuur en gebouwen
 • De wijze van ongediertebestrijding
 • Of de afvalverwerking op een hygiënische wijze plaatsvindt
 • Beoordeling van de ruimtes waarin voedsel bereid wordt en of deze ruimtes geschikt zijn

Eurofins Bureau de Wit Keurmerk

Met het zelfcontrolesysteem maakt u kans om het Eurofins Bureau de Wit Keurmerk te ontvangen. Bedrijfslocaties die op lange termijn goed scoren, komen onder verminderd toezicht van de NVWA te staan. Een overzicht van deze zogenaamde groene locaties vindt u op onze website. Dankzij het keurmerk laat u aan uw gasten en klanten zien dat voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. Ook toont u daarmee aan dat uw bedrijf aan alle wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne voldoet.

Eisen keurmerk

Wanneer u deelneemt aan het keurmerksysteem, dan dient u minimaal twee bezoeken een score boven de 80% te behalen om aanspraak te maken op het keurmerk. De actielijsten dienen volledig te zijn ingevuld. Tevens dienen alle verbeterpunten toonbaar en duurzaam opgelost te zijn. Tijdens een maandelijks Keurmerkoverleg worden alle relaties besproken en beoordelen we of een Keurmerk te rechtvaardigen is. Wanneer er een afwijzing plaatsvindt, zal de onderbouwing vastgelegd worden in het beoordelingssysteem van Bureau de Wit. Wanneer er tekortkomingen zijn geconstateerd welke niet kunnen worden opgelost of welke niet door de locatie zullen worden opgelost, dan zal de klantrelatie niet meer deelnemen aan het zelfcontrolesysteem. De inspecties zullen worden omgezet naar standaard Eurofins Bureau de Wit inspecties. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Nieuwe Keurmerklocaties worden maandelijks doorgegeven aan de NVWA, evenals locaties die het keurmerk kwijtraken. De klantrelatie wordt per mail op de hoogte gesteld van de toekenning.

Neem voor vragen over het keurmerk contact met ons op door te bellen naar 036 536 7420.

Kosten hygiëne inspectie

Er zijn geen vaste prijzen te noemen voor het uitvoeren van een hygiëne inspectie. De prijs van een inspectie hangt onder andere af van de grootte van uw bedrijf en eventuele extra werkzaamheden. Bent u benieuwd naar de kosten van een hygiëne inspectie bij uw bedrijf? Vraag dan eenvoudig een vrijblijvende offerte aan via onderstaande button of neem contact met ons op.

Vraag een offerte aan 036 536 7420

Hygiëne inspectie uitbreiden met extra werkzaamheden

Het is mogelijk om de inspectie door Eurofins Bureau de Wit uit te breiden met diverse extra werkzaamheden:

Thermometercontrole

Door met de juiste temperatuur te werken voorkomt u bacteriegroei waar uw gasten ziek van kunnen worden. In een koeling is het van belang dat de temperatuur maximaal vijf graden is en de watertemperatuur is van belang om te voorkomen dat de legionellabacterie groeit. Het controleren van thermometers is vooral belangrijk bij het voorkomen van legionella. De regelgeving omtrent legionella eist dat u de watertemperatuur merkt met behulp van een gekalibreerde thermometer. De kalibratie van het meetmiddel zorgt ervoor dat de waarde niet te veel afwijkt van de werkelijke waarde zodat u zeker weet dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. Bureau de Wit helpt u graag bij het kalibreren van de thermometers in uw bedrijf.

Monstername

Prioritaire instellingen zijn verplicht om ieder half jaar legionellamonsters te laten nemen. Hiermee wordt vastgesteld of het drinkwater binnen uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van legionellapreventie. De monstername moet gedaan worden door een geaccrediteerde organisatie. Eurofins Bureau de Wit is zo’n organisatie en voert een zorgvuldige monstername voor u uit.

Keerklepcontrole

De keerkleppen in collectieve waterleidingen moeten ieder jaar door professionals zoals die van Eurofins Bureau de Wit worden gecontroleerd. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigd water terugstroomt en terechtkomt in het schone drinkwater. Onze deskundige inspecteurs voeren periodieke keerklepcontroles uit en zorgen voor een duidelijk advies. Indien nodig adviseren de medewerkers van Bureau de Wit u over het verbeteren van de systemen.

Audits

De professionals van Eurofins Bureau de Wit voeren diverse kwaliteitsaudits uit om verschillende kwaliteitssystemen te controleren. We zijn onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van nulmetingen, pre-audits en interne audits. We onderzoeken of uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving en aan een voedselveiligheidsschema, zoals HACCP of de hygiënecode.

Contact met Eurofins Bureau de Wit

Heeft u vragen over de hygiëne inspectie, het Bureau de Wit Keurmerk of een van de aanvullende werkzaamheden? Wij helpen u tegen zo laag mogelijke kosten om uw hygiëne te waarborgen. Neem contact met ons op door te bellen naar 036 536 7420 of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan door ons contactformulier in te vullen.