Keerklepcontrole

Keerkleppen in collectieve waterleidinginstallaties moeten ieder jaar gecontroleerd worden. De controle op deze terugstroombeveiligingen is noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigd water kan terugstromen in het drinkwater. De deskundige inspecteurs van Bureau de Wit voeren de periodieke keerklepcontrole voor u uit, zorgen voor een helder rapport en geven waar nodig advies.

Waarom keerkleppen controleren?

Apparaten die direct op de waterleiding zijn aangesloten (onder andere vaatwassers, wasmachines en brandslangen) hebben keerkleppen. Zo’n keerklep fungeert als terugstroombeveiliging en voorkomen dat vervuild water terugstroomt in de waterleiding. Als de terugstroombeveiliging lekt of verkeerd geïnstalleerd is, kan het vervuilde water in de waterleiding terugstromen. Deze verontreiniging kan chemisch zijn (bijvoorbeeld met vaatwasmiddel) of microbiologisch (bijvoorbeeld met legionella bacteriën). In beide gevallen kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Controleren en testen keerkleppen

In norm NEN1006 staan alle eisen waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen uit oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. Wij controleren en keuren keerkleppen volgens de eisen en methoden die zijn beschreven in Waterwerkblad 1.4G van de waterleidingvoorschriften.

De testmethode is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het type terugstroombeveiliging.
  • Het aangesloten apparaat.
  • De aanwezigheid van afsluiters.
  • De bereikbaarheid van de keerkleppen op uw locatie.

Steekproefmethode keerklepcontrole

Grote drinkwaterinstallaties, met meer dan 50 controleerbare keerkleppen, mogen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Wilt u in aanmerking komen voor deze methode? Dan moeten de posities van de keerkleppen inzichtelijk en vastgelegd zijn. U krijgt na afloop van elke keerklepcontrole van onze inspecteur een overzichtelijk rapport. De keerkleppen krijgen een Bureau de Wit controlesticker. Hierop staan de testdatum, de testmethode en het resultaat aangegeven.

Als resultaten van de steekproef reden geven voor nadere inspectie, kan het toch nodig zijn om een drinkwaterinstallatie te onderwerpen aan een volledige controle.

Keerklepcontrole combineren met legionella beheer

U kunt de jaarlijkse keerklepcontrole combineren met andere diensten van Bureau de Wit in waterveiligheid en legionella controle. U kunt hierbij denken aan de legionella monstername. Dit bespaart u tijd en voorrijkosten. Voor meer informatie over monstername:

Meer weten over keerklepcontrole van Bureau de Wit?

Wilt u meer weten over keerklepcontrole of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.