Legionella analyse

Legionella analyse is ieder half jaar verplicht voor prioritaire instellingen, zoals bedrijven in de zorg en de toeristische sector. De halfjaarlijkse controles op de aanwezigheid van legionellabesmetting moeten uitgevoerd worden door middel van monsternames door een daarvoor bevoegd bedrijf. Bureau de Wit is een gespecialiseerd bedrijf en we hebben jarenlange ervaring met het helpen van bedrijven om de waterveiligheid te waarborgen. Met onze legionella analyse bekijken we of het (drink)water in uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van legionellapreventie.

Bent u de eigenaar of beheerder van een hotel, zorginstelling, een zwembad of een ander bedrijf waar legionellabeheersing verplicht is en wilt u een legionella analyse uit laten voeren door Bureau de Wit? Neem dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of maak direct een afspraak.

Maak een afspraak 036 536 7420

Legionella analyse in geaccrediteerd laboratorium

Bureau de Wit laat de legionella onderzoeken uitvoeren in een geaccrediteerd Eurofins laboratorium: dit laboratorium is voorzien van een ISO/IEC 17025 accreditatie. Ook de monstername wordt onder accreditatie uitgevoerd (C-mark RvA: L602). Hierdoor kunnen wij het gehele legionella onderzoek voor u uitvoeren: van monstername tot en met de analyse en de rapportage voor de resultaten. Hierdoor ontvangt u snel betrouwbare informatie en bespaart u tijd en geld.

Monstername door Bureau de Wit

Voor prioritaire locaties is het wettelijk verplicht om elk half jaar watermonsters te laten nemen en te laten analyseren. Het aantal monsters dat we in uw bedrijf nemen is op basis van de voorgeschreven meetpunten en de aanwezige tappunten. In onderstaande tabel ziet u eenvoudig de hoeveelheid monsters in verhouding tot het aantal tappunten binnen de organisatie.

Hoeveelheid monsters

Totaal aantal tappunten Aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51 – 100 4
101 – 200 6
201 – 400 8
401 – 800 10
801 – 1600 12
Meer dan 1600 14

Rapportage legionella analyse

De specialisten van Bureau de Wit vervoeren de watermonsters in speciale monsterpotten. Tijdens het transport houden we deze op temperatuur zodat de meetresultaten zuiver zijn. Het onderzoek en de analyse wordt vervolgens uitgevoerd volgens een zogenaamde kweekmethode. Het watermonster wordt in het laboratorium gefilterd en op kweek gezet in een broedstoof, zodat de aanwezige bacteriën gaan groeien. Na 7 werkdagen bekijkt de analist de hoeveelheid bacteriën in de kweek. Vervolgens verwerkt Bureau de Wit de analyseresultaten in een overzichtelijk rapport dat u kunt toevoegen aan uw logboek. Zo’n logboek is een verplicht onderdeel van een legionella beheersplan.

Maatregelen bij legionellabesmetting

De wettelijk vastgestelde norm voor veilig water is minder dan 100 kolonievormende eenheden per liter water (< 100 kve/l). Wanneer sprake is van een overschrijding van deze norm, wordt u hier direct over geïnformeerd. Daarnaast kunnen we u adviseren over de te nemen vervolgmaatregelen. Ook kunnen we diverse maatregelen, zoals Reiniging en Desinfectie <link toevoegen>, voor u uitvoeren.

Bij een overschrijding van de norm is het voor prioritaire locaties verplicht om dit te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De specialisten van Bureau de Wit helpen u graag bij deze meldingsprocedure. Voor meer informatie over legionellabesmetting en het melden hiervan neemt u contact op met Bureau de Wit via 036 536 7420 of info@bureaudewit.nl.

Verplicht voor prioritaire instellingen

Legionella analyse is verplicht voor prioritaire instellingen. Bij deze bedrijven is het risico op legionellabacteriën en gevaar voor de gezondheid het grootst. Daarom moeten de zogenaamde prioritaire instellingen extra maatregelen nemen om legionella tegen te gaan. De volgende instellingen worden als prioritair aangemerkt:

 • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
 • Gebouwen in de toeristische sector: hotels, pensions, bed & breakfast
 • Asielzoekerscentra
 • Zwembaden en sauna’s
 • Kampeerterreinen en jachthavens
 • Wegrestaurants en benzinestations met douchefuncties voor openbaar gebruik

Niet-prioritaire instellingen

Voor niet-prioritaire instellingen geldt de algemene legionella zorgplicht. Deze zorgplicht staat in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Deze bedrijven zijn verplicht om zogenaamd deugdelijk water te leveren. De maatregelen die niet-prioritaire instellingen moeten treffen, staan niet beschreven in de wet. Eigenaren en beheerders van deze bedrijven zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun (drink)water en bijbehorende preventiemaatregelen. Niet-prioritaire instellingen zijn:

 • Scholen, naschoolse opvang en kinderdagverblijven
 • Gymzalen en sportscholen
 • Kantoorgebouwen
 • Laboratoria
 • Tuinbouwkassen
 • Fabrieken
 • Evenementen en festivals

Bureau de Wit verzorgt voor zowel prioritaire als niet-prioritaire instellingen passende dienstverlening op het gebied van legionella. Voor beide type bedrijven voeren we legionella analyses uit en zijn we precies op de hoogte van de wettelijke eisen.

Voorkom legionellabesmetting door preventie

Om een legionellabesmetting te voorkomen, is het van belang om de waterkwaliteit continu te beheren en te controleren. Bureau de Wit helpt u bij legionellapreventie en vertaalt de wettelijke eisen naar de praktijk. We helpen al meer dan vijftien jaar onder andere zorginstellingen en horecabedrijven om legionella te voorkomen met een veelzijdig pakket van diensten.

Legionella analyse door Bureau de Wit

Wilt u meer weten over de legionella analyse door Bureau de Wit? Neem gerust contact op voor meer informatie. Ook vertellen wij u tijdens een kennismakingsgesprek graag meer over onze andere diensten op het gebied van legionella preventie en de te treffen maatregelen in het geval van een besmetting.