Legionella beheersplan

Een legionella beheersplan is verplicht voor prioritaire instellingen. Hiermee voert u als bedrijf een effectief beleid op het gebied van legionellapreventie. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken heeft Bureau de Wit een legionella beheersplan ontwikkeld. Met behulp van dit plan zorgen onze specialisten ervoor dat u met zo min mogelijk werk en kosten volledig aan de wettelijke eisen op het gebied van legionellapreventie voldoet.

We helpen onder andere de volgende prioritaire instellingen bij het opstellen van een legionella beheersplan:

 • Horecabedrijven
 • Ziekenhuizen en andere zorginstellingen
 • Zwembaden
 • Kampeerterreinen
 • Jachthavens

Wilt u de hulp van Bureau de Wit bij het opstellen van een legionella beheersplan? Maak eenvoudig een afspraak voor een kennismakingsgesprek via onderstaande button of neem telefonisch contact met ons op.

Maak een afspraak aan 036 536 7420

Inhoud legionella beheersplan

Het legionella beheersplan maakt het mogelijk om legionella in uw bedrijf effectief te voorkomen en te bestrijden. Het plan bevat de volgende elementen:

 • De legionella risicoanalyse.
 • Alle eenmalige en periodieke beheersmaatregelen die we op basis van de risicoanalyse hebben vastgesteld. Denk daarbij aan temperatuurmetingen, het spoelen van tappunten en de keerklepcontrole.
 • De frequentie waarop drinkwatermonsters genomen moeten worden. Vervolgens worden deze monsters onderzocht op legionellabacteriën.
 • Wie welke taken uitvoert en wat de bevoegdheden van deze personen zijn. In het beheersplan moet ook staan wat deze personen moeten doen wanneer er sprake is van een legionellaoverschrijding.

Kosten legionella beheersplan

Bureau de Wit levert alle diensten op het gebied van legionellapreventie. Dit stelt ons in staat om u effectief en efficiënt te helpen. Dankzij onze werkzaamheden houdt u de kosten voor legionella beheersing onder controle. Door bijvoorbeeld een monstername te combineren met keerklepcontrole en een audit legionellabeheer bespaart u tijd en voorrijkosten. De precieze kosten voor een legionella beheersplan zijn onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de drinkwaterinstallatie en het aantal watermeters. Neem voor meer informatie over de kosten of voor het aanvragen van een offerte contact met ons op.

Legionella risicoanalyse

Met een risicoanalyse brengt u de risico’s in beeld. De risico’s zijn plekken in de drinkwaterinstallatie waar de legionellabacterie mogelijk kan groeien. Een risicoanalyse is onder andere noodzakelijk in collectieve drinkwaterinstallaties waar water wordt verneveld (bv in douches). Wanneer er legionella aanwezig is, ontstaan hier inadembare dampen (aerosolen) die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Bureau de Wit is gespecialiseerd in het uitvoeren van een risicoanalyse. Wij controleren op uw locatie de totale drinkwaterinstallatie om alle risicolocaties in kaart te brengen. We nemen watermonsters en onderzoeken deze in een geaccrediteerd laboratorium. Zo stellen we vast of het aantal legionellabacteriën binnen de wettelijke toegestane norm valt.

Beperkte risicoanalyse

Komt er geen waternevel vrij in uw waterinstallaties of zijn er slechts enkele tappunten waar waterdampen vrijkomen? Dan is een beperkte risicoanalyse mogelijk. Deze analyse bestaat onder meer uit het inventariseren van de tappunten waarbij de dampen (aerosolen) kunnen vrijkomen.

Wilt u meer informatie over de risicoanalyse of het beheersplan of wilt u een afspraak maken met Bureau de Wit? Bel dan naar 036 536 7420 of stuur een e-mail naar info@bureaudewit.nl.

Bijhouden en rapporteren

Voor iedere beheersmaatregel is het verplicht om een logblad aan te maken en bij te houden. Alle logbladen en de analyserapporten van de watermonsters verzamelt u in het logboek. Hiermee toont u aan dat u de beheerstaken heeft uitgevoerd. Dit logboek is de ideale manier om toezichthouders (Inspectie Leefomgeving en Transport en de waterleidingbedrijven) te laten zien dat u aan de wettelijke eisen voldoet.

Wetgeving voor prioritaire instellingen

Bent u eigenaar of beheerder van een prioritaire instelling, zoals een ziekenhuis, een hotel of een zwembad? Dan bent u verplicht om te werken volgens een legionella beheersplan. Dit legionella beheersplan maakt u op basis van een, eveneens verplichte, legionella risicoanalyse. Ook bent u verplicht om ieder half jaar legionellamonsters te laten nemen; dit is een onderdeel van het legionellabeheersplan. Voor al deze verplichte taken op het gebied van legionellabeheer schakelt u eenvoudig de professionals van Bureau de Wit in.

Legionella maatregelen

Volgens de wet bent u verplicht om een aantal maatregelen te treffen om gezond (drink)water in uw bedrijf te garanderen. We onderscheiden maatregelen op wekelijkse, maandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse basis. Door het treffen van onderstaande maatregelen beperkt u het risico op een legionella-uitbraak tot een minimum.

Wekelijks

 • Temperatuurmetingen
 • Spoelen

Maandelijks

 • Temperatuurmetingen van koud water, warm waterbereiders en deelringen.
 • Bijwerken van de logboeken

Halfjaarlijks

 • Legionellamonsters laten nemen en analyseren door een geaccrediteerd bedrijf.
 • Bij sprake van een normoverschrijding maakt u melding bij de toezichthouders.
 • Opleveren van de resultaten uit de analyses.
 • Laten uitvoeren van corrigerende maatregel bij overschrijding

Jaarlijks

 • Schoonmaken van boilers
 • Gebouwdossier actueel houden
 • Keerklepcontrole en het onderhouden van verzegelingen
 • Rapportage opstellen en logboeken bijwerken.

BRL 6010 gecertificeerd bedrijf

Bureau de Wit behoort tot de door KIWA BRL 6010 gecertificeerde bedrijven voor legionellabeheer. Hierdoor zijn wij bevoegd om risicoanalyses en beheersplannen op te stellen. Dit geeft u de zekerheid dat u volledig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van legionellapreventie.

Meer informatie over het legionella beheersplan van Bureau de Wit

Wilt u een legionella risicoanalyse laten uitvoeren of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een legionella beheersplan? Bureau de Wit heeft al meer dan vijftig jaar ervaring met legionellapreventie en is u graag van dienst. Neem contact met ons op door te bellen naar 036 536 7420 of door een e-mail te sturen naar info@bureaudewit.nl. Via onderstaande button maakt u eenvoudig een afspraak met een van onze medewerkers.

Maak een afspraak aan