Legionella onderzoek

Twijfelt u over de veiligheid van het water binnen uw bedrijf? Laat dan een legionella onderzoek uitvoeren door Bureau de Wit. Wij zijn gespecialiseerd in het doen van legionella onderzoek en maken gebruik van een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium. Ook de monstername wordt onder accreditatie uitgevoerd, waardoor u verzekerd bent van de correcte resultaten. Met legionella monstername stellen we vast of het drinkwater op uw locatie voldoet aan de wettelijke norm voor legionella. Voor prioritaire instellingen (o.a. hotels, zorginstellingen, ziekenhuizen, zwembaden) is het verplicht om ieder half jaar legionellamonsters te laten nemen. Behalve bij prioritaire instellingen voeren we ook legionella onderzoek uit bij onder andere:

  • Restaurants
  • Fabrieken
  • Evenementen en festivals
  • Sportscholen en gymzalen
  • Kinderdagverblijven, scholen en peuterspeelzalen

Wilt u zeker weten dat het (drink)water binnen uw bedrijf veilig en vrij van legionella is? Dankzij ons onderzoek bent u verzekerd van betrouwbare resultaten. Neem telefonisch contact met ons op via onderstaand nummer of maak direct een afspraak.

Vraag gesprek aan 036 536 7420

Legionella onderzoek in geaccrediteerd laboratorium

Bureau de Wit laat de legionella onderzoeken uitvoeren in een geaccrediteerd Eurofins laboratorium: dit laboratorium is voorzien van een ISO/IEC 17025 accreditatie (L154). Ook de monstername wordt door onze medewerkers onder accreditatie uitgevoerd (C-mark RvA: 602). Hierdoor kunnen wij het gehele legionella onderzoek voor u uitvoeren: van monstername tot en met de analyse en de rapportage voor de resultaten. Hierdoor ontvangt u snel betrouwbare informatie en bespaart u tijd en geld.

Monstername

Bij de legionella monstername en de laboratoriumanalyse onderzoeken we of het water uit uw bedrijf legionellabacteriën bevat boven de in Nederland vastgestelde norm van < 100 kve/l (kolonie vormende eenheden per liter). Het aantal tappunten op de locatie bepaalt hoeveel legionella monsters we moeten nemen (volgens artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater).

Totaal aantal tappunten Aantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 50 2
51 – 100 4
101 – 200 6
201 – 400 8
401 – 800 10
801 – 1600 12
Meer dan 1600 14

Analyse en rapportage van de resultaten

De watermonsters vervoeren we in speciale monsterpotten. Tijdens het transport houden we deze monsterpotten op temperatuur voor een zuiver meetresultaat. Bureau de Wit verwerkt de analyseresultaten van de genomen legionellamonsters in een overzichtelijk rapport. Dit rapport kunt u toevoegen aan uw logboek legionellabeheer. Omdat de legionellabacterie tijd heeft om te groeien, ontvangt u na ongeveer acht dagen een eerste indicatie van de resultaten. De definitieve uitslag volgt tien dagen na de monstername.

Wat u moet doen bij een legionellabesmetting

Bij een overschrijding van de vastgestelde norm legionellabacteriën (maximaal 100 kolonievormende eenheden per liter) informeren we u direct over de risico’s en de te nemen acties. We begeleiden u ook bij de meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarnaast is het mogelijk dat de specialisten van Bureau de Wit u vervolgens helpen om maatregelen te nemen waarmee u legionella in de toekomst voorkomt.

Waarom legionella onderzoek?

Voor prioritaire instellingen is het belangrijk om tijdig legionellamonsters te laten nemen. Hiermee voorkomt u dat een legionella besmetting ontstaat en worden eventuele problemen zo snel mogelijk ontdekt.

Risico’s legionellabesmetting

Legionellabesmetting vindt plaats via de longen: door het inademen van kleine waterdruppeltjes in de lucht (nevel). Bij waterinstallaties die waternevel (aerosolen) produceren is het risico op verspreiding van de legionellabacteriën extra groot. Dit geldt voor waterinstallaties zoals douches, whirlpools, waterparaplu’s en koeltorens.

Legionellabacteriën veroorzaken diverse aandoeningen, waaronder Legionellapneumonie (veteranenziekte) en mildere aandoeningen die griepachtige verschijnselen veroorzaken. De veteranenziekte kan vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem gevaarlijk zijn, zoals ouderen en chronisch zieken. In Nederland overlijden jaarlijks enkele tientallen mensen aan deze ziekte en andere mensen houden chronische klachten over aan de veteranenziekte.

Legionellapreventie

Om in de toekomst legionellaproblemen te voorkomen, is het noodzakelijk om de waterkwaliteit en de waterveiligheid binnen uw bedrijf te beheren en te controleren. Bureau de Wit is uw partner voor legionellapreventie: we vertalen de wetgeving op het gebied van legionella naar de praktijk. Voor prioritaire instellingen is dit verplicht, maar ook voor niet-prioritaire instellingen is het raadzaam om een risicoanalyse uit te laten voeren en regelmatig watermonsters te laten nemen.

We helpen u bij het opstellen van een legionella beheersplan

Bureau de Wit heeft al meer dan vijftig jaar ervaring met het bewaken van de waterveiligheid bij bedrijven. Het legionella beheersplan maakt het mogelijk om legionella binnen uw organisatie op effectieve wijze te voorkomen en te bestrijden. Het beheersplan bestaat uit:

  • De uitslag van de legionella risicoanalyse door Bureau de Wit.
  • Adviezen over eenmalige en periodieke beheersmaatregelen die genomen dienen te worden op basis van de risicoanalyse. Denk daarbij aan temperatuurmetingen, het spoelen van tappunten en een keerklepcontrole.
  • Informatie over hoe vaak drinkwatermonsters genomen dienen te worden en onderzocht moeten te worden op legionellabacteriën.
  • Wie verantwoordelijk is voor welke taken en wat de bevoegdheid van deze personen is. In het legionella beheersplan moet eveneens staan wat de te nemen maatregelen zijn in het geval van een legionellabesmetting.

Contact met Bureau de Wit

Wilt u meer weten over het legionella onderzoek door Bureau de Wit? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Ook vertellen we u graag meer over onze andere diensten waarmee we u helpen om legionella te beheersen en te voorkomen.

Vraag gesprek aan 036 536 7420