Legionellapreventie

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen, is legionellapreventie noodzakelijk. De preventie bestaat onder andere uit het beheren en controleren van de waterkwaliteit en de waterveiligheid binnen uw bedrijf. Bureau de Wit vertaalt voor u de actuele legionellawetgeving naar de praktijk. Dit doen we al meer dan 50 jaar voor onder andere zorginstellingen, hotels, vakantieparken en andere bedrijven door heel Nederland.

Daarnaast helpen we met het voorkomen van legionella binnen uw bedrijf. Bent u benieuwd wat Bureau de Wit voor u kan betekenen? We lichten onze diensten en mogelijkheden graag toe tijdens een kennismakingsgesprek. Maak via onderstaande button een vrijblijvende afspraak of neem telefonisch contact met ons op.

Vraag gesprek aan 036 536 7420

Onze diensten voor legionellapreventie

Voor een effectieve bestrijding en preventie van legionella, biedt Bureau de Wit de volgende diensten:

Naast het uitvoeren van een legionella risicoanalyse of het opstellen van een legionella beheersplan voor uw onderneming, is Bureau de Wit u ook van dienst op het gebied van advies, implementatie, beheer en periodieke controles. Dankzij ons totaalpakket en deskundige manier van werken bespaart u tijd en geld.

Legionella reiniging van waterleidingen door Bureau de Wit

Legionellabacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in koudwaterleidingen waarin het water langdurig stilstaat en op kan warmen tot temperaturen boven 25°C. Ook in warmwaterleidingen die niet wekelijks worden gebruikt kan de legionellabacterie uitgroeien. Er is sprake van een normoverschrijding wanneer door monstername wordt aangetoond dat in een bepaald (aerosolvormend) tappunt legionella wordt aangetroffen. We spreken van een besmetting wanneer in een leidingdeel of appendage sprake is van de aanwezigheid van biofilm waarin omvangrijke (meetbare) hoeveelheden legionellabacteriën verblijven. Indien bij monstername aan een of meerdere tappunten overschrijdingen geconstateerd worden, dienen de besmettingen verwijderd te worden. De effectiviteit van de corrigerende maatregelen wordt uiteindelijk geverifieerd d.m.v. een herbemonstering. De desinfectie van leidingen kan o.a. uitgevoerd worden d.m.v. thermische desinfectie (reiniging van waterleiding). Wij doen dit door de betreffende leiding (of deel van de leiding) door te spoelen met heet water ≥ 60°C.

Live temperaturen meten

Het controleren en registreren van de watertemperatuur zijn twee van de belangrijkste werkzaamheden om legionella te voorkomen. Om dit voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we een speciaal systeem ontwikkeld. Met het Live Temperaturen Legionella systeem heeft u de mogelijkheid om live de temperatuur van drinkwaterinstallaties en warmwaterinstallaties in de gaten te houden. Hier leest u meer over dit systeem:

Geaccrediteerd laboratorium voor legionellapreventie

Bureau de Wit maakt gebruik van een geaccrediteerd Eurofins laboratorium waar de legionellamonsters op onafhankelijke wijze worden onderzocht conform NEN-EN-ISO 11731. Het laboratorium beschikt over een ISO/IEC 17025 accreditatie die is toegekend door de Raad voor Accreditatie (RvA). U vindt het laboratorium onder registratienummer L154. Voor het uitvoeren van legionella risicoanalyses, het opstellen van beheersplannen en advies over legionellapreventie zijn wij gecertificeerd op basis van BRL6010 door KIWA.

Verplichte legionellapreventie voor prioritaire instellingen

Voor prioritaire instellingen (onder andere bedrijven in de zorg, hotels, campings, recreatiebedrijven en zwembaden en sauna’s) is het toepassen van legionellapreventie verplicht. Onder die verplichting valt bijvoorbeeld het halfjaarlijks laten nemen van watermonsters door een geaccrediteerd bedrijf. De hoeveelheid watermonsters is afhankelijk van het aantal tappunten binnen het bedrijf; hoe meer tappunten er zijn, hoe meer monsters we moeten nemen. Dit water zetten we vervolgens op kweek om te onderzoeken of de legionellabacterie groeit. Mocht dit het geval zijn, dan informeren we u direct en helpen we u desgewenst met het melden aan de toezichthouders en het nemen van maatregelen om de legionella te verwijderen.

Legionella besmetting

Een legionellabesmetting wordt het meest geconstateerd bij prioritaire instellingen. Ook bedrijven die gebruikmaken van de nieuwste technieken lopen het risico op legionella. Dit komt door de snelheid waarmee de legionellabacterie zich vermenigvuldigt. Wanneer legionella eenmaal aanwezig is, lopen alle mensen (medewerkers, bewoners, klanten en gasten) die gebruikmaken van het water kans op besmetting en de daarbij horende gezondheidsrisico’s wanneer ze in aanraking komen met de verneveling.

Verhoogd risico bij douches en verneveling

Zijn er in uw bedrijf openbare douches of andere installaties die voor waternevel zorgen? Door het inademen van de nevel komen de legionellabacteriën in de longen terecht, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Met legionellapreventie voorkomt u dat de legionellabacterie zich nestelt in uw waterleidingen en beschermt u de gezondheid van zowel uw medewerkers als uw gasten en klanten.

Bureau de Wit ontzorgt

Als u een prioritaire instellingen beheert, bent u verplicht om legionellapreventie toe te passen. Bureau de Wit helpt u bij het opstellen van een beheersplan legionella en het periodiek afnemen van watermonsters. Zo voldoet u niet alleen aan de verplichting, maar laat u ook aan zowel uw klanten als uw medewerkers zien dat u uw verantwoordelijkheid neemt.

Bureau de Wit voert deze werkzaamheden graag voor u uit. Informeer gerust naar de mogelijkheden door contact op te nemen via 036 536 7420 of info@bureaudewit.nl. We vertellen u graag meer over legionellapreventie en maken een offerte op maat.

Offerte aanvragen