Aanpassingen leidingwaterinstallatie

Bij de door Bureau de Wit uitgevoerde inspecties, zoals een risicoanalyse legionella of een keerklepcontrole, komen meestal tekortkomingen aan de leidingwaterinstallatie naar voren. Zo vinden we bij een risicoanalyse bijvoorbeeld dode leidingen of hotspots en zijn water vragende toestellen niet met de juiste terugstroombeveiliging aangesloten. Bij keerklepcontrole kan naar voren komen dat een of meerdere terugstroombeveiligingen niet correct functioneren. Zulke tekortkomingen kunnen leiden tot verontreiniging van het drinkwater, bijvoorbeeld met Legionellabacteriën.

U kunt ons adviesrapport naar uw installateur sturen met de vraag de tekortkomingen op te lossen. Bureau de Wit heeft echter zelf ook een technische afdeling die deze tekortkomingen voor u kan verhelpen. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van leidingwaterinstallaties en de eisen die eraan gesteld worden, kunt u ervan op aan dat de installatie optimaal wordt aangepast. Doordat onze monteurs direct kunnen schakelen met de adviseur die het rapport heeft opgesteld, behoren fouten door miscommunicatie tot het verleden.

Als sprake is van eenvoudige tekortkomingen kan onze Customer Service direct een offerte opstellen, waardoor u snel weet waar u aan toe bent. Zijn de tekortkomingen aan de installatie complexer van aard, dan zal onze eerste monteur eerst een opname doen voordat we een offerte opstellen. Nadat u akkoord bent met de offerte plannen we de werkzaamheden in en voeren deze uit. Hierbij houden we uiteraard rekening met uw wensen en de omstandigheden op locatie. De uitvoer van de aanpassingen wordt nauwkeurig vastgelegd op een registratieformulier, zodat u alles netjes en compleet kunt vastleggen in uw logboek.