Waterkwaliteit meten

Voor een groot aantal van onze klanten meten wij periodiek de waterkwaliteit. Een veilige waterkwaliteit is belangrijk voor zowel drinkwater, zwembadwater als proceswater (bijvoorbeeld koelwater). Bij afwijkingen en overschrijdingen helpen onze adviseurs u met de verbetering van de kwaliteit van het water. Bijvoorbeeld met voorstellen voor ingrepen in de installatie of het beheer.

Meetprogramma’s waterveiligheid

De waterkwaliteit meten wij onder meer met de volgende meetprogramma’s:

  • Meetprogramma eigen winning van drinkwater.
  • Meetprogramma behandeling van water: ontharding van drinkwater met waterontharder of andere vorm van behandeling
  • Meetprogramma koper-zilverionisatie.
  • Meetprogramma drinkwaterreservoirs.
  • Monstername bacteriologische betrouwbaarheid drinkwater of proceswater.
  • Meetprogramma’s koeltorens.
  • Controles waterkwaliteit drinkwater.

Controle drinkwater, óók voor niet-prioritaire instellingen

Voor prioritaire instellingen beschrijft de wet (Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit) op welke manier zij moeten toezien op de kwaliteit van het drinkwater en het drinkwater moeten testen.

Gelden voor uw bedrijf niét de wettelijke taken voor legionellapreventie, maar de algemene zorgplicht? Dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat de risico’s op legionellabesmetting van het drinkwater tot een minimum beperkt worden.

Bureau de Wit helpt u graag om veilig en verantwoord te voldoen aan uw zorgplicht. Wij voeren controles op de drinkwaterinstallatie uit. Zo kunnen we de waterkwaliteit meten en vaststellen of de installatie voldoet aan de eisen die worden gesteld in de drinkwaterwetgeving en NEN1006. Bovendien controleren onze monteurs de juiste werking van de terugstroombeveiligingen (keerklepcontrole). Voor meer informatie over keerklepcontrole:

Controles kwaliteit zwemwater

Zwembaden moeten voldoen aan de regels die de overheid aan de waterkwaliteit heeft gesteld.
Deze regels staan beschreven in de volgende documenten:

  • De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).
  • Het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). In dit besluit staat aan welke kwaliteitsnormen het zwembadwater minimaal moet voldoen.

Wetgeving zwembadcontroles

Beheert u een of meerdere zwembaden? Dan bent u verplicht zelf elke dag de waterkwaliteit te meten. U moet dan onder andere controleren of het gehalte chloor in het water, de ph waarde van het water en het doorzicht aan de wettelijke normen voldoen. Ook moet het zwembadwater iedere maand door een erkend laboratorium onderzocht en geanalyseerd worden.
In zwembaden met één of meerdere aerosolvormende elementen, bijvoorbeeld whirlpool of waterparaplu, is legionellapreventie en legionella monstername verplicht.

Zwembadcontroles Bureau de Wit

Bureau de Wit kan de zwembadwater analyses voor u verzorgen, deze wordt uitgevoerd door zusterbedrijf C-mark. C-mark verzorgt dit voor een groot aantal zwembaden en zijn hiervoor ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de RvA (onder nummer L602).

Meer informatie over het meten van waterkwaliteit?

Wilt u meer weten over het meten van waterkwaliteit? Met Bureau de Wit bent u zeker van een veilige  en schoon water? Neem gerust contact op voor meer informatie.