Legionella beheersplan voor prioritaire instellingen

Als prioritaire instellingen bent u verplicht om effectief beleid te voeren op het gebied van legionellapreventie. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken heeft Bureau de Wit een Legionella beheersplan ontwikkeld. Met behulp van dit plan zorgt Bureau de Wit dat u met zo min mogelijk werk en kosten volledig aan de eisen voldoet.

Wat houdt het legionella beheersplan precies in?

Het legionella beheersplan maakt het mogelijk om legionella in uw prioritaire instelling effectief te voorkomen en te bestrijden. Het plan bevat de volgende elementen:

  • De uitslag van de legionella risicoanalyse.
  • Alle eenmalige en periodieke beheersmaatregelen die op basis van de risicoanalyse genomen worden. Bijvoorbeeld de temperatuurmetingen, het spoelen van tappunten en de keerklepcontrole.
  • De frequentie waarin drinkwatermonsters worden genomen en onderzocht op legionellabacteriën.
  • Wie welke taken moet uitvoeren en wat de bevoegdheden van de betrokken personen zijn. In het beheersplan moet ook staan wat deze personen moeten doen bij een legionellabesmetting.

Legionella risicoanalyse

Met het maken van de risicoanalyse brengen wij de risico’s in beeld waar de legionellabacterie in uw drinkwaterinstallatie kan (gaan) groeien. In collectieve drinkwaterinstallaties waar water wordt verneveld en inadembare aerosolen ontstaan (bijvoorbeeld in doucheruimtes), is een risicoanalyse legionella noodzakelijk en bij prioritaire locaties zelfs wettelijk verplicht.

Bureau de Wit kan deze risicoanalyse voor u verzorgen. Wij controleren op uw locatie de totale drinkwaterinstallatie om alle risicolocaties in kaart te brengen. We nemen watermonsters en onderzoeken deze in het laboratorium. Zo kan worden vastgesteld of het aantal legionellabacteriën binnen de wettelijke toegestane norm valt. Het legionella beheersplan wordt opgesteld aan de hand van de legionella risicoanalyse.

Beperkte risicoanalyse legionella

Komt er geen waternevel vrij in collectieve waterinstallaties? Of zijn er slechts enkele tappunten waar aerosolen kunnen vrijkomen? Dan kunt u een beperkte legionella risicoanalyse laten doen. Deze analyse bestaat onder meer uit het inventariseren van de tappunten waarbij aerosolen kunnen vrijkomen.

Bijhouden en rapporteren met het legionella beheersplan

Voor iedere maatregel uit het legionella beheersplan wordt u geacht om een logblad aan te maken en bij te houden. Alle logbladen en de analyserapporten van de watermonsters verzamelt u in het logboek. Hiermee kunt u aantonen dat u de beheerstaken heeft uitgevoerd. U kunt het logboek laten inzien door uw toezichthouders (Inspectie Leefomgeving en Transport en de waterleidingbedrijven).

Legionella beheersplan kosten

Wij leveren alle diensten op het gebied van legionellapreventie. Daarom kunnen wij u effectief en efficiënt helpen. Hierdoor kunt u uw kosten voor legionella beheersing door middel van het legionella beheersplan onder controle houden. Wij kunnen bijvoorbeeld de monstername legionella combineren met de keerklepcontrole of een audit legionellabeheer. Dit bespaart tijd en voorrijkosten.

Wetgeving voor prioritaire instellingen

Bent u eigenaar of beheerder van een prioritaire instelling? Dan bent u verplicht om te werken volgens een legionella beheersplan. Dit legionella beheersplan maakt u op basis van een, eveneens verplichte, legionella risicoanalyse. Ook moet u ieder half jaar legionella monsters laten nemen, als onderdeel van het legionellabeheersplan. Voor al deze verplichte taken in legionellabeheer kunt u de hulp van Bureau de Wit inschakelen.

BRL 6010 gecertificeerd bedrijf

Bureau de Wit is door KIWA BRL6010 gecertificeerd voor het legionellapreventie advies. Deze beoordelingsrichtlijn is wettelijk verplicht gesteld voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheersplannen voor prioritaire locaties. Dit geeft u de zekerheid dat u volledig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor legionellapreventie.

Meer weten over het legionella beheersplan van Bureau de Wit?

Wilt u een legionella risicoanalyse laten uitvoeren en/of beheersplan laten opstellen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.