Reiniging en desinfectie

Legionellabacteriën kunnen zich vermenigvuldigen in koud waterleidingen waarin het water langdurig stilstaat en op kan warmen tot temperaturen boven 25°C. Ook in warmwaterleidingen kan de Legionellabacterie uitgroeien. Indien bij monstername aan een of meerdere tappunten normoverschrijdingen geconstateerd worden, dient de verontreiniging verwijderd te worden. Dit noemen we Reiniging en Desinfectie van de leidingwaterinstallatie. Bureau de Wit adviseert hier niet alleen in, maar kan deze werkzaamheden ook voor u uitvoeren.

In de praktijk worden de begrippen reiniging en desinfectie vaak door elkaar gebruikt. In werkelijkheid echter zijn dit twee verschillende activiteiten, elk met een eigen doel.

Bij een reiniging wordt kalk en sediment verwijderd uit een leiding, voorraadvat of andere component van een leidingwaterinstallatie. Bij een desinfectie worden bacteriën en andere micro-organismen afgedood en biofilm afgebroken. Bij behandeling van een leidingwaterinstallatie kan ervoor worden gekozen om alleen te desinfecteren, of om te desinfecteren en dit vooraf te laten gaan door een reiniging. Kalk en sediment zijn goede voedingsbodems voor het ontstaan van biofilm en de groei van (legionella)bacteriën. Bij leidingwaterinstallaties met veel sediment en/of kalkafzetting is het daarom effectiever eerst een reiniging uit te voeren. Niet alleen wordt dan de biofilm beter bereikbaar gemaakt voor het desinfectiemiddel, ook wordt de voedingsbodem voor nieuwe uitgroei beter verwijderd.

Bij oplevering van een nieuwe leidingwaterinstallatie en bij distributieleidingen in het openbare leidingnet wordt vaak alleen een reiniging uitgevoerd, omdat er in deze situatie (nog) geen aanwezigheid van biofilm en micro-organismen wordt verwacht. Het doel is om (bouw)vuil uit de leidingen te verwijderen.

Naar aanleiding van de specifieke omstandigheden in uw situatie wordt in een plan van aanpak vastgesteld welke maatregelen het meest (kosten)effectief zullen zijn en de beste resultaten op zullen leveren. Er wordt bijvoorbeeld gekozen tussen een chemische of thermische desinfectie. In geval van thermische desinfectie kunnen we in sommige gevallen gebruik maken van de warmwaterbereiding op locatie, of zetten we een van onze bussen met boilers in.

Voor de werkzaamheden wordt een duidelijke offerte opgesteld, zodat u van te voren weet waar u aan toe bent. Nadat u ons opdracht heeft gegeven en duidelijke afspraken zijn gemaakt, voeren wij de thermische of chemische desinfectie voor u uit.

Bureau de Wit is VCA* gecertificeerd. Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden Reiniging en Desinfectie houden wij rekening met alle veiligheidsaspecten. Dit is zowel voor onze medewerkers als voor de gebruikers van uw leidingwaterinstallatie van het grootste belang.

Voor de werkzaamheden Reinigingen en Desinfecties hebben wij onze procedures en werkinstructies vastgelegd in een Handboek, deze kunt u hier downloaden.

De effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen wordt uiteindelijk geverifieerd d.m.v. een of meerdere herbemonsteringen. Naast het verwijderen van de aanwezige verontreiniging (correctieve maatregelen), is het van belang preventieve maatregelen te nemen, om te voorkomen dat na verloop van tijd wederom normoverschrijdingen worden aangetroffen. Hierin kunnen de adviseurs van Bureau de Wit u in ondersteunen en adviseren.