BdW Live Temperaturen meten

Bureau de Wit heeft een eenvoudig systeem ontwikkeld om temperaturen automatisch te meten en registreren. Daarmee heeft u een instrument in handen om snel en doeltreffend te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor voedselveiligheid en waterveiligheid.

Tijd besparen

U bespaart registratietijd en voldoet volledig aan de regelgeving. Via internet kunt u snel uw live temperaturen opvragen. Wijken de gemeten temperaturen af van de wettelijke normen? Dan krijgt u een alarm-mail. In deze mail staat concreet aangegeven wat u op dat moment moet doen.