Zorginstellingen en ziekenhuizen

De voedselveiligheid én de waterveiligheid moeten in zorginstellingen en ziekenhuizen aan hoge eisen voldoen. En uw medewerkers zijn zich daarvan bewust. Het gaat tenslotte om de veiligheid van kwetsbare mensen. Bureau de Wit voorziet uw medewerkers onder andere van een praktisch handboek en de juiste kennis. En door middel van inspecties en laboratoriumonderzoek controleren we of aan alle eisen wordt voldaan. Zo zorgen we samen voor veilig voedsel en water voor uw patiënten.

Eenvoudig voldoen aan de hygiënecode

Binnen de zorg hebben we te maken met twee verschillende hygiënecodes: De hygiënecode voor zorginstellingen en defensie en de hygiënecode voor woonvormen. In de praktijk merken we dat beide hygiënecodes meestal niet 1 op 1 overgenomen kunnen worden. Omdat de code voor zorginstellingen en defensie zó complex is maken wij voor onze relaties in de zorg een handboek dat begrijpelijk en hanteerbaar is voor álle medewerkers die betrokken zijn bij het bereiden en serveren van de maaltijden. Vervolgens helpen we u bij de implementatie van het handboek en trainen we uw medewerkers in het gebruik ervan. Door middel van onze hygiëne-inspecties controleren we periodiek in welke mate aan de regels uit het handboek wordt voldaan. Uiteraard adviseren we uw medewerkers over de aangetroffen verbeterpunten en ontvangt u van ons een uitgebreid rapport. Via ons dashboard kunt u gemakkelijk toezicht houden op de voortgang binnen al uw locaties. Wanneer u structureel aan de eisen voldoet en daarmee een goede score behaalt op onze inspecties kunt u bovendien in aanmerking komen voor het Keurmerk Voedselveiligheid.

De kwaliteit van uw water gegarandeerd onder controle

Iedere zorginstelling is verplicht te voldoen aan de wet- en regelgeving rondom legionellapreventie. Maar daarnaast hebben we in veel ziekenhuizen en zorgcentra ook te maken met onder andere onthard water, demiwater en water voor verwarming en koeling. Samen met onze collega’s van Eurofins C-Mark brengen we alle noodzakelijke controles ten aanzien van de waterkwaliteit in kaart. Tijdens een bezoek op locatie neemt onze adviseur alle relevante informatie op en stelt samen met u een onderzoeks- en controle plan op. Aan de hand van dit plan kan een jaarplan worden opgesteld, zodat voor de gehele zorginstelling alle noodzakelijke dan wel wettelijk verplichte onderzoeken en controles worden uitgevoerd. Samen bepalen we welke taken u zelf gaat uitvoeren, welke taken wij van u gaan overnemen en welke taken we voor u gaan automatiseren.

Wilt u weten hoe we u kunnen ondersteunen?