Laboratoriumonderzoek

Wij plannen uw productonderzoek op basis van uw monsternameschema of het advies van onze adviseurs. Onze inspecteurs nemen vervolgens zelf de monsters en zorgen ervoor dat deze op de juiste parameters worden onderzocht in het Eurofins laboratorium. Daar voeren wij een zeer breed scala aan microbiologische-, chemische- en sensorische productonderzoeken uit.  Door onze landelijke dekking is er altijd een inspecteur lokaal aanwezig om snel uw spoed- of herbemonstering in te kunnen plannen en via ons Dashboard zijn uw uitslagen direct beschikbaar.

Het laboratorium is ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en geregistreerd onder nummer L154.

Microbiologisch onderzoek

We controleren de houdbaarheid en voedselveiligheid van producten en onderzoeken voedingsmiddelen op de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën zoals salmonella, listeria, E.coli (STEC) enzovoorts. Ter bevestiging van onze voedselveiligheidsinspecties onderzoeken wij daarnaast productmonsters en oppervlakteproeven in het laboratorium.

Chemisch onderzoek

Naast de microbiologische onderzoeken voor het controleren van de hygiëne en voedselveiligheid voeren wij ook chemische onderzoeken uit zoals voedingswaarden- en allergenenonderzoek. Verder testen we producten onder andere op de aanwezigheid van toxines, pesticiden en zware metalen.

Wilt u meer weten over labanalyses? Neem dan contact met ons op.

Vraag een gesprek aan
contact