Tankstations

Uw voedselveiligheid aantoonbaar geborgd

Om de HACCP regels op de juiste manier toe te passen in uw tankstation heeft Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) een hygiënecode opgesteld: de hygiënecode voor verkooppunten motorbrandstof. Tijdens een onaangekondigde inspectie beoordelen onze inspecteurs in hoeverre uw tankstation voldoet aan de eisen uit deze hygiënecode. We controleren bijvoorbeeld de algehele reinheid en de werkwijze van uw medewerkers. Maar we kijken ook naar knelpunten die heel specifiek zijn voor tankstations. Is bijvoorbeeld de borging van uw ongekoelde presentaties in orde? Wordt er hygiënisch gewerkt bij het bereiden van broodjes en gerechten en bij het wisselen tussen de verschillende werkzaamheden? Wordt er op een correcte wijze informatie verstrekt omtrent voedselallergenen? Onze bevindingen worden vervolgens vastgelegd in een rapport. Dit rapport maakt uw inspanningen aantoonbaar naar uw bezoeker en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onze ervaren inspecteurs voorzien u vervolgens van praktische adviezen om de voedselveiligheid nog verder verbeteren. Wanneer u structureel aan de eisen voldoet en daarmee een goede score behaalt op onze inspecties kunt u bovendien in aanmerking komen voor het Keurmerk Voedselveiligheid.

Waterveiligheid en voedselveiligheid via één aanspreekpunt

Wanneer uw tankstation beschikt over een wasstraat of een andere autowasgelegenheid heeft u vanuit de ARBO wetgeving en de wet- en regelgeving rondom legionellapreventie de plicht om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers dit water veilig kunnen gebruiken. Het is daarom belangrijk dat u maatregelen treft om besmetting door de legionellabacterie te voorkomen. Bureau de Wit adviseert u op welke manier u het meest (kosten)efficiënt invulling geeft aan uw zorgplicht.