Keerklepcontrole

Keerkleppen in collectieve leidingwaterinstallaties moeten ieder jaar gecontroleerd worden. De controle op deze terugstroombeveiligingen is noodzakelijk om te voorkomen dat verontreinigd water kan terugstromen in het drinkwater. Onze deskundige inspecteurs voeren de periodieke keerklepcontrole voor u uit, zorgen voor een helder rapport en geven waar nodig advies.

Waarom keerkleppen controleren?

Apparaten die direct op de waterleiding zijn aangesloten (onder andere vaatwassers en wasmachines) hebben keerkleppen. Zo’n keerklep fungeert als terugstroombeveiliging en voorkomt dat vervuild water terugstroomt in de waterleiding. Als de terugstroombeveiliging lekt of verkeerd geïnstalleerd is, kunnen bijvoorbeeld wasmiddelen of legionellabacteriën zich verspreiden door de installatie. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Testen keerkleppen

Wij controleren en keuren keerkleppen volgens de eisen en methoden die zijn beschreven in Waterwerkblad 1.4G van de waterleidingvoorschriften.

De testmethode is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het type terugstroombeveiliging. (Bijv. EA, BA, CA)
  • Het aangesloten apparaat.
  • De aanwezigheid van afsluiters.
  • De bereikbaarheid van de keerkleppen op uw locatie.

Steekproefmethode keerklepcontrole

Grote drinkwaterinstallaties, met meer dan 50 controleerbare keerkleppen, mogen steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Wilt u in aanmerking komen voor deze methode? Dan moeten de posities van de keerkleppen inzichtelijk en vastgelegd zijn. U krijgt na afloop van elke keerklepcontrole van onze inspecteur een overzichtelijk rapport.

Wilt u meer weten over keerklepcontrole of een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.