Voedselveiligheid

Bureau de Wit is dé specialist als het aankomt op voedselveiligheid en hygiëne bij bedrijven en in de horeca zijn we zelfs marktleider op dit gebied. Wij weten alles over de wet- en regelgeving omtrent veilig voedsel. Onze deskundige medewerkers hebben jarenlange ervaring op het gebied van advies, inspecties, audits, monstername, laboratoriumonderzoek en geven diverse trainingen. Ook u helpen we graag met het regelen van de zaken omtrent voedselveiligheid in uw bedrijf.

Bureau de Wit is niet alleen marktleider als het aankomt op voedselveiligheid in de horeca, maar we zijn ook werkzaam bij:

  • Zorginstellingen
  • Recreatiebedrijven
  • Productiebedrijven

Bent u benieuwd wat onze specialisten kunnen betekenen voor uw bedrijf? Samen met u zorgen wij ervoor dat de kwaliteit en voedselveiligheid in uw bedrijf goed op orde zijn. Neem contact met ons op door te bellen naar onderstaand nummer of vraag direct een vrijblijvend gesprek aan.

036 536 7420 Vraag gesprek aan

Wat is voedselveiligheid?

Voedselveiligheid is, zoals de naam al zegt, een term die de veiligheid van voedsel aangeeft. Veilig voedsel kan men gewoon eten zonder dat ze daar op lange termijn ziek van worden. We spreken van onveilig voedsel wanneer de etenswaren besmet zijn met ziekmakers of schadelijke stoffen.

Eisen NVWA

Wanneer u werkt met voedsel, draagt u een grote verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het voedsel hoog is en dat uw gasten erop kunnen vertrouwen dat u werkt met veilige ingrediënten. Uw bedrijf moet daarom voldoen aan een aantal strenge wettelijke eisen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is onderdeel van de rijksoverheid en is het orgaan dat er op toeziet dat bedrijven voldoen aan deze eisen. De NVWA controleert organisaties op basis van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in de Europese wetgeving en de hygiënecode voor uw branche.

Controle volgens de hygiënecode

De NVWA controleert eveneens of bedrijven de verschillende branche-hygiënecodes naleven. Bureau de Wit ondersteunt uw bedrijf bij het verantwoord en professioneel toepassen van de hygiënecode voor uw branche.

Gevaren voedselveiligheid

De gevaren van voedselveiligheid zijn onder te verdelen in drie soorten. Deze categorieën lichten we hieronder voor u uit.

(Micro)biologische voedselveiligheid

Onder andere schimmels en bacteriën zijn micro-organismen. De meeste van deze organismen zijn noodzakelijk om onze leefomgeving in stand te houden. Een minderheid is ziekteverwekkend, bijvoorbeeld salmonella en listeria. Besmetting kan plaatsvinden tijdens de productie, bewaring, bereiding of de verkoop van (de grondstoffen van) en het transport voedsel. Soms zit de besmetting al in of op gewassen en dieren voordat deze geoogst of geslacht worden.

Chemische voedselveiligheid

Chemische voedselveiligheid gaat over vreemde stoffen in voedsel. Soms zijn deze stoffen afkomstig uit het milieu en soms worden de stoffen tijdens het productieproces aan de voedselwaren toegevoegd. We onderscheiden stoffen bij chemische voedselveiligheid in twee soorten: additieven en contaminanten. Additieven zijn tijdens het vervaardigen, bereiden of verpakken aan het voedsel toegevoegd, bijvoorbeeld smaakversterkers en kleurstoffen. Contaminanten zijn chemische stoffen die bijvoorbeeld aan dieren worden toegediend, maar die niet opzettelijk aan voeding worden toegevoegd.

Fysische voedselveiligheid

Bij fysische voedselveiligheid gaat het om besmetting van het voedingsmiddel in de vorm van metaal, glas of plastic (ook wel productvreemde delen genoemd). Deze vervuiling vindt plaats tijdens het oogsten van het voedsel of tijdens het productieproces. De voedingsindustrie beschikt in de meeste gevallen over geavanceerde apparatuur om vreemde fysische stoffen te detecteren en te verwijderen.

Wie is er verantwoordelijk voor de voedselveiligheid?

Binnen de Europese Unie zijn bedrijven in de verschillende schakels van de voedselketen de hoofverantwoordelijke als het aankomt op voedselveiligheid. Het gaat dus onder andere om bedrijven in de landbouw, de voedingsindustrie, distributeurs, detailhandel en horecabedrijven. De Nederlandse overheid wil dat al deze ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van het voedsel dat zij produceren of verwerken. Als bedrijf bent u dus verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en dient u te werken volgens alle wettelijke eisen. Bij Bureau de Wit hebben we als doel om u zoveel mogelijk werk op het gebied van voedselveiligheid uit handen te nemen en dat u zonder onnodig hoge kosten aan alle eisen voldoet. Wilt u weten hoe wij u helpen met het garanderen van de voedselveiligheid? Neem dan contact met ons op via onderstaande buttons.

036 536 7420 Vraag gesprek aan

Wetgeving

Er zijn in Nederland drie wetten die te maken hebben met de voedselveiligheid: de Warenwet, de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en de Warenwetregeling Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen. Bij de laatste twee wetten gaat het om praktische uitwerkingen van de Warenwet. Naast deze wetten, zijn er verschillende regels voor het werken met voedingsmiddelen. Denk daarbij aan de Gezondheidswet, de hygiënecode, de Vleeskeuringswet en de Landbouwkwaliteitswet.

Controle

We hebben al genoemd dat de NVWA controles uitvoert op het gebied van voedselveiligheid, maar bedrijven  zelf dragen ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Zo is de producent verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit en de veiligheid van zijn producten en zijn horecabedrijven verantwoordelijk voor het hygiënisch werken met voedingsmiddelen.

Risico’s slechte voedselveiligheid

Gemiddeld vinden er per jaar in Nederland 2,4 miljoen voedselincidenten plaats. Het kan gaan om een product dat besmet is met vreemde of fysische stoffen of om een zaak waarbij mensen ziek worden van voedsel. Het ene voedselproduct loopt meer risico op besmetting dan het andere product, denk hierbij aan vlees, eieren en vis. Voor brood en zuivel zijn de risico’s juist relatief laag. Dat komt omdat onderstaande risicofactoren in deze voedingsmiddelen veel minder aanwezig zijn. Hieronder lichten we toe welke zaken zorgen voor een (verhoogd) risico.

Ziekmakers

Soms zitten er ziekmakers in producten, zoals bacteriën, virussen en parasieten. Deze zijn niet met het blote oog te zien en niet te proeven of te ruiken. Mogelijk veroorzaken ze een voedselinfectie, voedselvergiftiging of andere klachten. In uitzonderlijke gevallen heeft dit ernstige gevolgen, zoals nierfalen of een hersenvliesontsteking. Voorbeelden van ziekmakers zijn salmonella, E. coli en listeria. Als (horeca)bedrijf wilt u niet dat uw gasten deze klachten krijgen als het gevolg van een slechte voedselveiligheid en daarom is het belangrijk om hygiënisch te werken.

Schadelijke stoffen

Voor schadelijke stoffen geldt dat grote hoeveelheden negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij de ene stof ligt de gevaarlijke hoeveelheid lager dan bij de andere stof. In de wet staat vastgesteld hoeveel mensen van een bepaalde stof binnen mogen krijgen. Voorbeelden van schadelijke stoffen zijn resten van antibiotica of bestrijdingsmiddelen, algengifstoffen (uit schaaldieren)en acrylamide dat vrijkomt bij hoge verhitting van producten als aardappelen. Dit laatste is belangrijk voor horecabedrijven die frituren.

Allergenen

De EU heeft bepaald dat stoffen (zogenaamde allergenen) die de meeste overgevoeligheidsklachten veroorzaken op een etiket vermeld moeten staan. Denk daarbij aan noten, gluten en lactose.

E-nummers

E-nummers worden toegevoegd aan producten om deze te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van de houdbaarheid. De overheid kent een E-nummer toe aan veilige toevoegingen en deze moeten vermeld staan op een etiket.

Bureau de Wit helpt u, bijvoorbeeld door het doen van bacteriologisch onderzoek, bij het vaststellen van de voedingswaarden en het vermelden van de verplichte allergenen op etiketten. Wij weten precies welke informatie op een etiket van een consumentenverpakking moet staan volgens de Europese Verordening.

Contact met Bureau de Wit

Bureau de Wit biedt verschillende diensten en trainingen om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid binnen uw bedrijf optimaal is. Zo helpen we u bij het naleven van de regels uit de hygiënecode en weten we u alles te vertellen over HACCP. Heeft u vragen over onze diensten of wilt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze adviseurs? Neem dan vrijblijvend contact op met behulp van onderstaande buttons.

036 536 7420 Vraag gesprek aan