Monstername en analyse legionella

Voor prioritaire instellingen is het verplicht om 2x per jaar het (drink)water te laten onderzoeken op de aanwezigheid van legionellabacteriën. Monstername en analyse worden uitgevoerd onder accreditatie. Het Eurofins laboratorium is geaccrediteerd onder nummer L154. Onze planning zorgt ervoor dat u met de juiste frequentie bezocht wordt. Vanwege onze landelijke dekking kunnen wij eventuele herbemonsteringen snel in onze routes opnemen. Verder zorgt onze landelijke dekking ervoor dat we onze monsternames uitvoeren tegen een zeer aantrekkelijk tarief.

Hoeveel monsters moeten worden genomen?

Het aantal monsters is in de risicoanalyse vastgelegd. Het wordt bepaald aan de hand van het aantal tappunten dat in uw drinkwaterinstallatie aanwezig is. Hiervoor wordt onderstaande staffel gebruikt.

Totaal aantal tappuntenAantal te onderzoeken meetpunten (legionellamonsters)
Tot en met 502
51-1004
101-2006
201-4008
401-80010
801-160012
Meer dan 160014

Wat moet u doen bij legionella in uw watermonster?

Bij een overschrijding van de vastgestelde norm legionellabacteriën (minder dan 100 kolonievormende eenheden per liter = 100 kve/l) informeren wij u direct hoe u ervoor zorgt dat gasten, bewoners en medewerkers geen risico lopen. We begeleiden u ook bij de meldingsprocedure naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarna informeren we u over de te nemen stappen om de oorzaak van de normoverschrijding te achterhalen en de bron weg te nemen.

Meer weten over legionellamonstername van Bureau de Wit?

Wilt u meer weten over de legionellamonstername van Bureau de Wit? Neem gerust contact op voor meer informatie. Ook kunnen wij u meer vertellen over onze andere diensten op het gebied van legionellapreventie en wat u kunt doen in geval van een besmetting.