Legionella risicoanalyse

Bureau de Wit is voor het opstellen daarvan BRL 6010 gecertificeerd door KIWA. Met onze jarenlange ervaring en kennis voeren onze adviseurs een grondige inspectie van uw drinkwaterinstallatie uit. Daarbij bepalen we waar de risico’s zitten op de uitgroei van legionellabacteriën. Tevens bepalen we op welke punten een risico ontstaat op besmetting van gasten, bewoners of medewerkers.

Legionellabeheersplan

In het legionellabeheersplan worden de maatregelen beschreven die moeten worden genomen om te voorkomen dat de legionellabacterie kan uitgroeien tot een besmettingsrisico. Hieronder vallen bijvoorbeeld het spoelen van ongebruikte leidingen en het controleren van de watertemperatuur. De uitvoer van deze maatregelen registreert u in het logboek. U kunt hiervoor gebruik maken van een fysiek (papieren) logboek of een digitaal logboek. De temperatuursregistraties kunnen we zelfs voor u automatiseren. Daarnaast leggen we in het logboek vast hoe vaak en op welke punten er monsters moeten worden genomen voor onderzoek in het laboratorium.

Verplicht voor prioritaire instellingen

De wetgeving stelt dat het voor alle prioritaire instellingen verplicht is om een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen door een BRL 6010 gecertificeerd bureau. Vervolgens dienen de maatregelen die daaruit voortkomen te worden uitgevoerd. Onder prioritaire instellingen vallen de (drink)waterinstallaties van:

  • Verblijfsaccomodaties zoals hotels, pensions, B&B’s etc.
  • Kampeerterreinen
  • Ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Zwem- en badgelegenheden
  • Jachthavens
  • Asielzoekerscentra
  • Penitentiaire instellingen
  • Truckstops met douchegelegenheid

Wilt u weten wat u verplicht bent? Of wat de kosten zijn voor een legionellabeheersplan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Vraag een offerte aan
contact