HACCP

HACCP is een (internationale) speciale methodiek welke gebruikt moet worden om de voedselveiligheid bij bedrijven te waarborgen. Deze methode helpt bij het reduceren van bepaalde gevaren die kunnen optreden tijdens voedselbereiding en het productieproces. Door het volgen van een HACCP training kunt u uw personeel extra opleiden zodat ze beter geïnformeerd zijn van de gevaren van de bereiding of het proces binnen uw organisatie.

HACCP training bij Bureau de Wit

Bij Eurofins Bureau de Wit is het mogelijk om een training te volgen waarbij u alles leert rondom de HACCP regels. De voordelen van onze training:

 • Trainingen op verschillende locaties in Nederland of bij u op locatie
 • Speciaal ontwikkelde e-learning module van Eurofins Bureau de Wit
 • Alle relevante onderdelen van de hygiënecodes behandeld
 • Informatie over allergenen
 • Na succesvolle afronding ontvangt u een (digitaal) diploma

Wilt u ook gebruikmaken van de HACCP methodiek en de HACCP horeca training volgen? Schrijf uzelf dan direct in via onderstaande button of neem telefonisch contact op voor meer informatie.

Inschrijven HACCP training 036 536 7420

Wat is HACCP?

De letters HACCP staan voor Hazard Analysis Critical Control Points. Deze methode houdt in dat bedrijven controleren welke onderdelen bij het produceren of verwerken van voedselwaren mogelijk gevaren voor de gezondheid opleveren. Deze onderdelen, de critical control points, houdt het bedrijf nauwkeurig in de gaten om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid te allen tijde in orde is. HACCP is een methode waarbij organisaties gestructureerd de relevante gevaren elimineren en voorkomen. Ook is het hierbij belangrijk om het risico tot een minimum te beperken. HACCP is onderverdeeld in zeven basisprincipes die staan beschreven in de Code Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

Hazards

Binnen de HACCP regels is een ‘hazard’ een gevaar dat mogelijk een probleem vormt voor het product en de gezondheid van de consument. Denk daarbij aan:

 • Microbiologische gevaren: schimmels, virussen en bacteriën
 • Chemische gevaren: schadelijke stoffen, gif, schimmelstoffen en bestrijdingsmiddelen
 • Fysische gevaren: glas, metaaldeeltjes, hout, botdeeltjes

Analysis
Hierbij gaat het om het analyseren van de gevaren: de hazards. Bij het analyseren maakt u een inschatting van de risico’s van de gevaren.

Critical control points

De punten die u tijdens het werken met voedsel onder controle moet houden om gevaren en risico’s te voorkomen of terug te brengen naar een acceptabel niveau.

Werken met HACCP

De zeven basisprincipes van HACCP zijn:

 1. Inventariseer potentiële gevaren en wijs reële risico’s aan.
 2. Ga vervolgens na welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s onder controle te krijgen. Stel tijdens deze fase ook de critical control points (CCP’s) vast en breng deze terug tot een aanvaardbaar niveau.
 3. Geef per CCP aan wat de kritische grenzen zijn.
 4. Bij de vierde stap geeft u aan hoe u de CCP’s bewaakt.
 5. Beschrijf welke corrigerende maatregelen nodig zijn wanneer de CCP’s de grenswaarden overschrijven.
 6. Pas verificatie toe, oftewel een periodieke controle om te kijken of de HACCP maatregelen effectief zijn.
 7. Documenteer en registreer gegevens. Het is belangrijk dat u de systeemopzet vastlegt en bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering zijn verplicht om te registreren.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert op het naleven van deze principes. Om zeker te weten dat het voedselveiligheidsplan voldoet aan de principes van HACCP, kunt u de hulp van Bureau de Wit inschakelen. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van deze plannen en helpen u graag bij het opstellen van een plan.

Voor wie is HACCP verplicht?

Onder andere horecabedrijven, (sport)verenigingen, zorginstellingen, productiebedrijven en andere organisaties die werken met voedsel zijn sinds 1995 verplicht om voedsel op een veilige manier te behandelen. Dit houdt in dat bedrijven die voedsel produceren, behandelen, verpakken en/of verkopen wettelijk verplicht zijn om een voedselveiligheidsplan op te stellen. Dit plan moet gebaseerd zijn op de HACCP regels.

Het opstellen van een voedselveiligheidsplan

Om een goed voedselveiligheidsplan op te stellen, raden we u aan om gebruik te maken van de hygiënecode die geldt voor uw branche. Wanneer u een plan opstelt aan de hand van de horecacode, weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselveiligheid. Daarbij voldoet u niet alleen aan de basisvoorwaarden, maar ook aan de HACCP voorwaarden.

Hygiënecode horeca

Iedere branche heeft eigen richtlijnen op het gebied van hygiëne, zo is er ook een horeca hygiënecode: dit is in Nederland de meest gebruikte code. In deze code staat beschreven hoe hotels, restaurants en cafés te werk moeten gaan om gevaren te beheersen. Ook staat in de hygiënecode van de horeca welke gevaren voorkomen wanneer er met voedsel gewerkt wordt.

Voldoen aan de richtlijnen met hulp van Bureau de Wit

Bureau de Wit kan u veel werk uit handen nemen. We zorgen er samen met u voor dat de kwaliteit en voedselveiligheid voldoen aan alle wettelijke eisen en HACCP normen. Heeft u vragen over het opstellen van een voedselveiligheidsplan of wilt u de HACCP horeca training volgen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek of maak gebruik van onderstaande button om u in te schrijven voor de training.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek Inschrijven HACCP horeca training