Sinds 1 oktober handhaaft de NVWA op het gebruik van de hygiënecode voor het Slagers- en Poeliersbedrijf 2021

Weet u welke wijzigingen dit voor uw bedrijf met zich meebrengt?

De hygiënecode voor het slagers- en poeliersbedrijf 2021 is in maart van dit jaar van kracht gegaan. De overgangsperiode die gehanteerd is om uw werkwijze aan te passen is op 1 oktober afgelopen. Dit betekent dat u bij een eventuele controle van de NVWA beoordeeld wordt op basis van de nieuwe regels die in de code zijn opgenomen. In de nieuwe hygiënecode worden de regels voor sommige onderwerpen aangescherpt. Andere worden juist afgezwakt. Zo zijn er minder verplichte registraties, maar wordt bijvoorbeeld pekelen nu als kritisch proces gezien.

Onze adviseurs hebben meegeschreven aan deze gids voor slagerijen en poeliers. Zij helpen ook uw bedrijf graag om (aantoonbaar) te voldoen aan de hygiënecode. Bijvoorbeeld met een regelmatige hygiëne-audit. Daarmee laat u uw bedrijf toetsen aan de hygiënecode. Wanneer u vervolgens structureel voldoet aan de eisen komt u zelfs in aanmerking voor het Keurmerk Voedselveiligheid. Dit keurmerk is door de NVWA geaccepteerd. U komt daarom na het behalen onder verminderde controle te staan.

Wilt u neer weten? Neem dan contact met ons op!