Eurofins en het corona virus

Beste relatie,

Het kabinet heeft naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus op 15 maart j.l. een aantal extra maatregelen genomen. De directie van Eurofins Food, Feed, Water Benelux heeft met directe ingang striktere maatregelen getroffen om klanten, medewerkers  en bedrijfscontinuïteit te beschermen. We houden hierbij de richtlijnen en het advies van het RIVM in Nederland en de FOD in België aan.

Vitale sector

De voedsel- en waterketen is aangemerkt als vitaal, wat betekent dat wij ons bevinden in de cruciale beroepsgroep. Het is onze plicht om onze operatie overeind te houden zodat wij ervoor kunnen zorgen dat al onze klanten hun eigen diensten en producten zo goed mogelijk kunnen leveren. Zodat wij samen met de klant ons inzetten voor veilig voedsel en water, en voldoende gevulde schappen. In deze fase is het operationeel houden van onze laboratoria dan ook ons hoofddoel.

De onderstaande maatregelen zijn getroffen om een gezonde bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wij zetten onze schouders eronder om de impact op al onze stakeholders te beperken zodat wij de service kunnen bieden die klanten van ons gewend zijn.

Taskforce & corona coördinator per locatie

Eurofins heeft een taskforce opgezet voor monitoring van het preventiebeleid. Deze monitoring vindt dagelijks plaats met een corona coördinator op de locatie.

De volgende protocollen zijn beschikbaar:

  • Persoonlijk hygiëne protocol.
  • Preventief reis protocol.
  • Ziektesymptomen protocol.

Eurofins op bezoek bij u

Onze monsternemers, inspecteurs, food consultants en laboratoria medewerkers borgen dagelijks de voedsel- en waterveiligheid in de gehele Benelux. Zonder deze (wettelijke) controle kunnen sommige van deze producten niet worden vrijgegeven voor distributie en consumptie. Voor alle andere Eurofins medewerkers geldt dat zij enkel bezoeken bij externe partijen uitvoeren wanneer gehouden wordt aan de richtlijnen van het RIVM en de FOD. Daarnaast wordt er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van online communicatie-tools.

Bedrijfscontinuïteit waarborgen

Eurofins heeft gezorgd voor extra voorraden om eventuele impact van supply chain verstoringen te beperken. Verder werkt het personeel dat thuis kan werken vanuit huis en wordt het personeel dat nodig is op diverse locaties ingezet met werktijd- èn ruimtespreiding. Omdat de medewerkers van Eurofins Food, Feed, Water Benelux onderdeel zijn van de cruciale beroepsgroep, zullen kinderen van medewerkers die tot de groep behoren, gebruik mogen maken van de opvangflexibiliteit. Op deze manier zullen zij niet gehinderd worden om hun werk op onze labs uit te voeren en zich in kunnen zetten om onze klanten en samenleving te voorzien van voedsel- en water kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kan de bedrijfscontinuïteit gerealiseerd en de afgesproken levertijd nagekomen worden.

Corona binnen uw organisatie

Wij worden graag op de hoogte gesteld van uitbraak van het corona virus binnen uw organisatie, geef dit svp door aan onze corona manager Masja Horrevorts via MasjaHorrevorts@eurofins.com .

Wij zijn met elkaar in een bijzondere situatie gekomen maar hebben er alle vertrouwen in dat we er samen doorheen komen. Samen met onze stakeholders doen we er alles aan om de voedsel- en waterkwaliteit en veiligheid te blijven borgen. We hopen op uw begrip en ondersteuning in deze preventieve acties.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Bureau de Wit.

Protocols hotels lage bezetting

Protocol hotels lage bezetting maart 2020

Gebruik HACCP-app tijdens sluiting i.v.m. Coronavirus

Gebruik HACCP-app tijdens sluiting i.v.m. Coronavirus.

Tips & advies voedsel- en waterveiligheid tijdens de Corona crisis

Tips & advies voedsel- en waterveiligheid tijdens de Corona crisis

Opstartprotocol Horeca

Opstartprotocol horeca 2020

Vriendelijke groet,

 

Jef van de Wetering

Directeur Bureau de Wit